50tka_a
Sláva jubilantom alebo živió
25. January 2016
470_MS_jasna
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV 2014
4. March 2016

Krstenie knihy

krst_knihy2

Univerzity tretieho veku predstavujú jednu z progresívnych foriem celoživotného vzdelávania, špeciálne orientovaných na kategóriu starších ľudí. Dávajú seniorom možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, vedú ich k aktivizovaniu tvorivých schopností a súbežne posilňujú sociálne väzby a podporujú integráciu starších ľudí do spoločnosti. Aj tá naša v Spišskej Novej Vsi plní svoje základné poslanie – prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie. Vedenie Univerzity pre svojich študentov zhotovilo knihy, zložené z ich záverečných absolventských prác, ktorých téma bola „Prečo som začal študovať na Univerzite tretieho veku a čo mi to prinieslo.“ Univerzite sme ako sponzor prispeli tlačou týchto kníh. Študenti ich následne krstili symbolicky, cukrom.

Dravým, učeniachtivím študentom veľa úspechov praje PRO GRUP tím. :)