Ocenenie ministra pre TATRY MAGAZÍN

WCJ_nahlad
WORLD CUP JASNÁ 2016 5. – 6. marec
4. March 2016
19_GO_forum_poprad_A2_PRESS.indd
NA MESIAC S GOLEMOM
10. March 2016

Ocenenie ministra pre TATRY MAGAZÍN

Ocenenie INOVACIA ROKA od ministerstva pre TATRY MAGAZIN

V januári bol TATRY MAGAZÍN ocenený Ministrom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR za inovatívny prínos v oblasti cestovného ruchu.
Sme radi, že aj my môžeme byť súčasťou tímu, ktorého inovatívny prístup
prispel k získaniu Ceny ministra za rok 2016.

Pozrite si online Tatry Magazín

Ocenenie INOVACIA ROKA od ministerstva pre TATRY MAGAZIN