Projekt ,,Spoznaj povolanie svojich rodičov“ – PRO GRUP

Projekt ,,Spoznaj povolanie svojich rodičov“ – PRO GRUP

PRO GRUP Tento raz sa štvrtáci vybrali na exkurziu do reklamnej agentúry PRO GRUP, s.r.o., v Spišskej Novej Vsi.

Tam si v milej spoločnosti členov agentúry prezreli nádherné priestory štúdia – miestnosti s počítačmi, grafické pracovisko, DV tlačiareň a mnohé ďalšie. Videli, ako sa vyrábajú časopisy, reklamy, veľkoformátová tlač, firemné katalógy, reklamné stránky, propagačné materiály, reklamné predmety, polep exteriérov, interiérov a áut.

Náš sprievodca Viliam Bdžoch nám porozprával o jeho práci, tiež o výhodách šikovných rúk výtvarného redaktora, výtvarníka-grafika, tlačiara a o tom, že aj naše budúce povolanie môže byť zábava, ak robíme to, čo nás baví.

Deťom sa tieto zaujímavé informácie páčili a určite si rozšírili svoje obzory ohľadom budúcich povolaní. Ďakujeme našej mamičke pani J. Paračkovej za sprostredkovanie tejto zaujímavej exkurzie. Mgr. T. Krivdová, Mgr. K. Orlovská, Mgr. A. Poradová

Share this post