Ľudia

Miloslav Bdžoch

CEO

+421 (0) 905 467 874

Mária Bdžochová

ekonomicke oddelenie

+421 (0) 907 940 580

Ing. Miloslav Bdžoch

konateľ spoločnosti

+421 (0) 905 952 760

Mgr. Viliam Bdžoch

account manager

+421 (0) 915 944 173

Ing. Marek Sitko

account manager

+421 (0) 907 953 591

Ing. Iveta Machovská

account manager

+421 (0) 902 112 011

Ing. Danka Búzová

odborná asistentka

+421 (0) 907 060 617

Katarína Garčárová

odborná asistentka

+421 (0) 907 060 617

Anton Bdžoch

vedúci výroby

+421 (0) 905 273 534

Slavko Kriváň

art director

+421 (0) 907 060 617

Katarína Rišová

sekretariát

+421 (0) 907 060 617

Ing. Katarína Koňaková

účtovníčka

+421 (0) 907 060 617