Reklamná agentúra

Reklamna-agentura-banner
Reklamná agentúra
Nachádzame sa v dobe, keď technológie a relatívne neobmedzená dostupnosť umožňujú, že všetci všetko vedia a každý je v niečom dobrý. Už nie je výsadou byť dobrý. Je to nutnosť, ako si udržať svoje miesto v samoobsluhe zvanej KOMERCIA. Ak sa chceme odlíšiť od dobrých, musíme byť schopní a pripravení ponúknuť VIAC. Byť najlepší si vyžaduje manažérsku a kreatívnu kondíciu celej agentúry, ktorú si buduje a udržiava viac ako 15 rokov. Vedieť diagnostikovať a promptne zareagovať na potreby zákazníka nás transformovalo do ozajstnej JEDNOTKY V INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI.
Bezmála šestnásť členov kreatívnej družiny sa denno-denne snaží splniť nahromadené objednávky a zadania. Šesť spoľahlivých manažérov drží tím grafikov v medziach deadline a ASAP termínov bez straty kreatívneho štandardu. Spolubývajúci z IT oddelenia sú pripravení naprogramovať a servisovať webové aplikácie a e-shopy.
Reklamná agentúra 2
Reklamná agentúra 2
Reklamná agentúra PRO GRUP sídli vo vlastných priestoroch administratívnej budovy s parkoviskom pre pohodlie a komfort zákazníkov. Sme viac ako len „reklamka“. Sme regionálna JEDNOTKA V INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI.