Kontakt

Mailujte, volajte, navštívte nás.
Sme tak blízko ako váš úspech.

Kontaktná
adresa

PROGRUP SK, s.r.o.
Zvonárska 2886/30A, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: +421 (0) 907 060 617
Email: progrup@progrup.sk
Ak viete, koho chcete kontaktovať, choďte priamo na Náš tím
Vyhradené parkovanie pre klientov pred budovou.

Fakturačná
adresa

Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská Časť Ružinov
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III. oddiel: sro, vložka číslo: 121280/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.,
Spišská Nová Ves

Číslo účtu/kód: 5139985599/0900
IBAN/SWIFT: SK85 0900 0000 0051 3998 5599 / GIBASKBX
IČO: 51014751
IČ DPH: SK2120562906
DIČ: 2120562906

Faktúry zasielajte na: fakturacia@progrup.sk

Poďme
spolupracovať

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.