Projekt

Dopytovo-orientovaný projekt

Vzdelávanie zamestnancov

v oblasti digitálnych marketingových zručností

v spoločnosti PROGRUP SK, s.r.o.

03/2023 - 12/2023

Nenávratný finančný príspevok: 83 221,60 €
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 83 221,60 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Cieľom projektu je realizácia vnútropodnikových vzdelávacích kurzov pre zamestnancov
spoločnosti PROGRUP SK, s.r.o. v špecializovaných IT oblastiach zameraných na zvýšenie kvality
a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových zručností, ktoré ďalej
využijú v rámci ďalšieho pôsobenia v spoločnosti. Hlavná aktivita bude pozostávať predovšetkým
z činností súvisiacich s organizáciou a realizáciou vzdelávacích aktivít, a to “Kurz č.1 – Digitálne
marketingové zručnosti” a “Kurz č.2 – Grafický dizajn – reklamná a propagačná grafika“. Po
úspešnom absolvovaní zamestnanec získa Potvrdenie o absolvovaní rozvoja zručností.

www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.progrup.sk

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.